Nyheter

 • Vårens kursprogram klart

  2019-12-09

  Nu kan ni anmäla er till vårens kurser!

 • Månadsbrev december (1)

  2019-12-03

  Nu har vi skicket ut årets sista månadsbrev med bland annat information om ministermöte och kansliets öppettider i jul.

 • REV på möte med ministern

  2019-11-19

  REV var inbjudna till möte med Infrastrukturminister Tomas Eneroth om vad som behövs för en fungerande snöröjning på det enskilda vägnätet.

 • Månadsbrev för november

  2019-11-11

  Nu har vi skickat ut månadsbrev för november.

 • Felaktig avisering från Skatteverket gällande Samfällighetsföreningsregistret.

  2019-10-21

  Har ni fått en avisering från Skatteverket gällande Samfällighetsföreningsregistret?

  Om ni inte har ett pågående ärende hos Samfällighetsföreningsregistret så kan ni bortse från den aviseringen.

 • Inför vintersäsongen

  2019-09-26

  REV har som ambition att våra medlemsföreningar har en fungerande vinterväghållning och de ska känna sig trygga inför stundande vinter. Vi för kontinuerligt samtal med Trafikverket och andra intressenter för att vägföreningar ska hitta tillfredsställande, kostnadseffektiva lösningar för bland annat plogning. Här hittar du länkar till mer information.

 • Senaste numret av REV Bulletinen

  2019-09-26

  Senaste numret av REV Bulletinen är ute nu. I detta nummer fokuserar vi på broar.

 • Att ta hand om sin bro på bästa sätt

  2019-09-24

   Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, har tagit fram informationshäften om broar. Häftena är skrivna för vanliga, engagerade väghållare på en lekmannanivå. De är fyllda med matnyttig information där fokus ligger på praktiska tips och råd för brotyper som är vanliga på det enskilda vägnätet. 

 • Budgeten 2020: mer pengar till enskild väghållning

  2019-09-18

  REV kan konstatera att regeringen fortsätter satsningen på enskilda vägar i kommande budget. Höjningen från vårbudgeten förlängs och utökas till 118 miljoner kronor per år.

 • Välkomna på öppet hus

  2019-09-17

  Träffa Trafikverket, Lantmäteriet och REV

   

   

  Välkomna till en mötesplats där ni som enskilda väghållare kan möta Trafikverket, Lantmäteriet och REV med tid för frågor och personliga samtal. Ställ aktuella frågor, möt andra engagerade väghållare och lyssna på den senaste informationen från Trafikverket, Lantmäteriet och REV.

 • Inför vintern - nya mallar för upphandling av snöröjning

  2019-09-05

  Nu är det hög tid för vägföreningar att förbereda sig inför kommande snöröjning. På vår hemsida hittar du mycket information, bland annat flera mallar som hjälper er som vägförening.

 • Välkommen tillbaka från sommarledigheten

  2019-08-09

  Nu drar vi igång med full styrka efter sommarledigheten här på kansliet.

 • Sommartider på kansliet

  2019-06-28

  Under sommarveckorna mellan 1 juli - 9 augusti kommer REV ha kortare öppettider på kansliet.

 • REV i samtal med ministern tillsammans med LRF

  2019-06-12

  Tillsammans med LRF har REVs ordförande Uno Jakobsson träffat infrastrukturminister Thomas Eneroth för att prata om bättre villkor och högre statliga bidrag till landets enskilda väghållare.

 • Riksdagen beslut sätter vägsamfälligheterna i centrum

  2019-05-07

  Riksdagen har idag beslutat att regeringen ska utreda hur en lagreglering som innebär att en samfällighetsförening själv kan besluta om ändrade andelstal i en gemensamhetsanläggning kan utformas.

 • Brandrisk i stora delar av landet

  2019-04-29

  Nu är det högsäsong för städdagar och dessutom Valborgsmässoafton. Vi uppmanar våra medlemsföreningar att vara aktsamma med eldningen.

 • Riksdagen lyssnar på REV

  2019-04-24
  REVs arbete för att förenkla ändringen av andelstal ser ut att ge resultat.Civilutskottet menar att samfällighetsföreningar, exempelvis vägföreningar, bör själva kunna besluta om att ändra andelstalen för  fastigheter som ingår i föreningen. 
 • Mer pengar till enskild väghållning

  2019-04-12

  REV har under våren arbetat hårt för att påverka politikerna att satsa mer resurser på enskild väghållning. Vi kan glädjande konstatera att vi nått fram i vårändringsbudgeten. 66 miljoner extra satsas nu främst på särskilda driftsåtgärder.

 • Öppet Hus - möt experter inom enskild väghållning

  2019-04-02

  Välkomna till en mötesplats där ni som enskilda väghållare kan möta Trafikverket och REV med tid för frågor och personliga samtal.

   

  Ställ aktuella frågor, möt andra engagerade väghållare och lyssna på den senaste informationen om enskild väghållning.

 • Lyckad förbundsstämma avklarad

  2019-03-26

  En lyckad helg i Halmstad.

   

  En helg fylld av föreläsningar, debatter och mingel bland vägföreningar är över.  

 • Inbjudan till infrastrukturministern

  2019-03-19

  Tillsammans med LRF skickar REV en inbjudan till infrastrukturminister Tomas Eneroth för ett möte om villkoren för enskilda väghållare.

 • Dags för förbundsstämma

  2019-03-08

  Under helgen 23-24 mars håller vi till på Hotell Tylösand och pratar enskild väghållning. Precis som vanligt kommer de två dagarna vara fulla av intressanta möjligheter att som styrelsemedlem i någon av REVs medlemsföreningar förkovra sig i kunskap rörande enskild väghållning.

 • Inspel från REV till vårändringsbudgeten

  2019-02-27

  REV gör idag en framstöt till regeringen om bättre förutsättningar för de enskilda väghållarna med statsbidrag genom att föreslå en varaktig höjning av särskild drift-bidraget.

 • REV avbryter samarbete med Nordea

  2019-02-25

  REV har avslutat vårt samarbete rörande medlemslånen med Nordea.

  Istället har vi tagit fram information för att lyfta fram att en samfällighetsförening enkelt och till bra villkor kan lånefinansiera en del av en större investeringskostnad.

 • Plogningsfrågan i fortsatt fokus

  2019-01-31

  Under vintern har problemen med snöröjning på enskilda vägar varit ett fortsatt problem på många håll, främst i Norrland. Efter att REV har lyft frågan med både riksdagspolitiker och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tog tillslut Trafikverket initiativ till ett möte med inblandade parter. REV var givetvis med och lyfte fram vägföreningarnas synpunkter.

 • Anmäl er till vårens kurser

  2019-01-22

  Nu är kursprogrammet för vårterminen 2019 klart.

  Både grundkursen Kurs 1 samt fortsättnings kursen Kurs 2.

   

  Anmäl er här.

 • Utvärdering av sommarens skogsbränder

  2019-01-09

  Släckningsarbetet vid sommarens stora skogsbränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland orsakade vägskador för sex miljoner kronor, enligt en utredning från Trafikverket. REV har under hösten varit delaktig i den utredningen då förbundet tidigt förstod att efterarbetet mest kommer att påverka de enskilda vägarna.

 • Vägföreningen och Alfrida

  2019-01-07

  Vi har många medlemsföreningar som drabbats av Alfridas framfart, och många kontaktar REV med främst frågor rörande försäkringen.