Förbundet uppvaktar Justitiedepartementet

REV har återigen kontaktat Justitiedepartementet i frågan om att tillåta samfällighetsföreningar att få använda poströstning på årsmöten i dessa pandemi-tider.

Tidigare i höstas lämnade REV ett förslag om att även samfällighetsföreningar ska kunna få genomföra stämmor med poströstning, precis som exempelvis bostadsrättsföreningar kan göra. Med anledning av den aviserade förändringen om begränsning för allmänna sammankomster till högst åtta deltagare finns anledning att återigen framhålla det förslaget.

REV har på nytt uppvaktat Justitiedepartementet i denna fråga som påverkar våra medlemsföreningar så pass mycket.

Läs skrivelsen till Justitiedepartementet