Tunga remissinstanser positiva

Under våren har justitiedepartementets lagändringsförslag baserat på REVs förslag att underlätta för föreningar att själva besluta om andelstal varit ute på remiss. Tunga remissinstanser är positiva till REVs förslag.

Såväl avdelningen för fastighetsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som avdelningen för fastighetsvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) anger i sina remissvar att det är ett bra förslag att införa en paragraf 43a i anläggningslagen för att ge samfällighetsföreningar större möjligheter att själva besluta om sina andelstal.

Behovet att förenkla och minska kostnaderna har varit aktuellt under lång tid, skriver KTH bland annat. LTH sammanfattar med att förslaget är "bra och bör genomföras".

Läs REVs remissvar
Läs Kungliga Tekniska Högskolans remissvar
Läs Lunds Tekniska Högskolas remissvar