REV föreslår ändring i Anläggningslagen

REV uppvaktar Justitiedepartementet med ett förslag till ändring i anläggningslagen så att frågan om inträdesavgift till en samfällighetsförening kan hanteras enklare.

När en fastighet styckas av eller av annan anledning ska inträda i en samfällighetsföreing så ska en avgift betalas. Reglerna för detta finns i §37 - §39 i anläggningslagen och nuvarande praxis säger att ett faktiskt värde alltid måste räknas fram enligt vissa fastslagna principer. REV föreslår att det ska bli lättare för föreningen och fastighetsägaren att komma överens om en nivå istället.

Läs skrivelsen till Justitiedepartementet