Passera plankorsningar på ett säkert sätt

Under juni månad varje år uppmärksammar Trafikverket och järnvägsföretagen särskilt de risker som uppkommer vid korsningar mellan väg och järnväg. Vi på Riksförbundet Enskilda Vägar tycker det är angeläget att delta i kampanjen, inte minst för att det utefter det enskilda vägnätet finns de flesta korsningar med lägst skyddsnivå.

I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar varav cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Dessutom kan man ännu stöta på de ”olagliga” E-signalerna där en lampa lyser med vitt sken när man kan passera och slocknar när tåget kommer!

Varje år omkommer cirka 15 personer i plankorsningsolyckor, många av dessa sker utefter det enskilda vägnätet. Tänk på att stoppsträckan för ett tåg kan vara flera kilometer och att ett tåg som färdas i 200 kilometer i timmen hinner 200 meter på tre sekunder!

Ta er ut i det vackra svenska sommarlandskapet och njut av en tur på de välskötta enskilda vägarna men var försiktig och uppmärksam vid en plankorsning.

Chansa ALDRIG – tåget hinner INTE stanna!

Tag del av Trafikverkets informationsmaterial