Glöm inte att söka särskilt driftbidrag

Du som har enskild väg med årligt driftbidrag från Trafikverket och behöver göra ett större underhålls- eller upprustningsarbete kan ansöka om ett särskilt driftbidrag.

Trafikverkets utredare bedömer hur angelägen din ansökan är i förhållande till andra inkomna ansökningar samt hur stort ekonomiskt utrymme det finns för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget.

 

Ansökningar gör du i Trafikverkets e-tjänster för enskilda vägar.

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/e-tjanster-for-enskilda-vagar/

 

Kontakta gärna din utredare på Trafikverket vid ansökan.