Afrikanska svinpesten

Den afrikanska svinpesten påverkar enskilda vägar. Inom zonen med afrikansk svinpest kring Fagersta, Norberg och Virsbo påverkar reglerna för att hindra smittspridning delvis skötseln av enskilda vägar.

Det är tillåtet att göra arbeten med körytan så länge manskap och maskiner befinner sig på vägen, exempelvis grusning, hyvling, potthålslagning och snöplogning. Det är däremot inte tillåtet att dika eller genomföra arbeten med vägtrummor. Arbeten i grönområden är inte tillåtet.

Är man osäker eller vet med sig att en åtgärd omfattas av restriktionerna kan man, om det finns särskilda skäl, ansöka om undantag: Afrikansk svinpest – ansökan om undantag - Jordbruksverket.se

Eventuella frågor gällande restriktionerna bör ställas direkt till Jordbruksverket:
jordbruksverket.se/kontakta-oss

Generell information om svinpesten (jordbruksverket.se)

Karta över det smittade området (jordbruksverket.se)

Frågor & Svar (jordbruksverket.se):