Skatteverkets bedömning var fel - samfällighetsföreningar är inte momsskyldiga!

REV hade ett möte med Skatteverket 14 mars om momsen, men mycket är fortfarande oklart.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och meddelar att de avgifter som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte är föremål för mervärdesskatt.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörade innebär i princip att rättsläget som det var innan Skatteverket meddelade sitt ställningstagande för två år sedan åter gäller. För merparten av alla samfällighetsföreningar innebär det att "allt är som förut", det vill säga ingen momshantering och man kan återgå till att utfärda momsintyg.

Läs domen

Uppdaterat 2024-05-17:

Trafikverket har meddelat att vägföreningar som tidigare uppgett att de är momsregistrerade och nu vill ändra uppgift om moms i Trafikverkets bidragssystem måste skicka in en kopia på beslut från Skatteverket att föreningen är avregistrerad för moms. Efter att detta registrerats kommer Trafikverket åter att betala ut bidrag inklusive momskompensation.

Uppdaterat 2024-03-14:

REV hade ett möte med Skatteverket 14 mars om momsen, men mycket är fortfarande oklart.

Tre saker är dock klara:

  1. Samfällighetsföreningar som bara uttaxerar enligt andelstal kan inte fortsätta vara momsregistrerade, det är inte tillåtet.

  2. Den förening som totalt sett betalat in pengar till Skatteverket under den period de varit momsregistrerade kan enkelt få tillbaka dessa genom att lämna in nya momsdeklarationer för de perioder de redovisat, och de nya deklarationerna ska ha ”noll” i samtliga rutor man tidigare angivit belopp. Konsekvensen av att göra så blir att Skatteverket omprövar momsdeklarationerna och betalar tillbaka.
    OBS – man måste självklart ”nolla” både ingående moms och utgående moms.
    Föreningen kan också skicka in en blankett SKV4639 och där anmäla att man avregistrerar sig för moms.

  3. Samfällighetsföreningar som har förbrukningsavgifter eller andra avgifter enligt överenskommelser/avtal, och dessa överstiger 80.000 kr/år exklusive bidrag, ska fortsatt vara momsregistrerade för den delen av verksamheten (men inte den del som görs enligt andelstal, vilket innebär att vissa fakturor bokförs med momsen separerad och andra med momsen inkluderad som en kostnad).

Hur det blir med de som totalt sett fått ut pengar från Skatteverket är fortfarande oklart.
Den frågan, och i stort sett alla andra frågor, får ställas till Skatteverket.
Läs i första hand informationen på skatteverket.se via länkarna nedan.

Skatteverket om domen

Skatteverket om hur de anser att samfällighetsföreningar nu ska göra
Frågor med anledning av detta besvaras av Skatteverket på 0771-567 567.

Efter det nya beskedet har Vägopedia uppdaterats, bland annat med Frågor och Svar.
(Inloggning med medlemsnummer och lösenord krävs.)

Läs kommentarer och råd från de momsexperter som REV anlitat