REV väntar svar från Riksdagen

REVs förslag om ändrade ersättningsregler har uppmärksammats i riksdagen, det ska bli intressant att höra svaret 2 juni.

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. REVs förslag om ändrade och mer flexibla ersättningsregler när en fastighet till exempel ska tas in i en samfällighetsförening har uppmärksammats och föranlett en fråga till regeringen. Det ska bli intressant att höra svaret från ansvarigt statsråd Morgan Johansson den 2 juni.

Läs mer på riksdagen.se