REV på möte med ministern

REV var inbjudna till möte med Infrastrukturminister Tomas Eneroth om vad som behövs för en fungerande snöröjning på det enskilda vägnätet.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in bland annat REV till möte i plogningsfrågan måndagen den 18 november. Syftet med mötet var att Eneroth vill ha ett dialogmöte där deltagarna tillsammans följer upp vad som har gjorts och kommer behöva göras för en fungerande snöröjning på det enskilda vägnätet.

Förutom REV var bland annat Trafikverket, LRF, flera stora entreprenörsföretag samt SKL och Åkeriföretagen på plats.

- Vi tycker att den informationssatsning från Trafikverket som görs är bra, men att den inte räcker, säger REVs ordförande Uno Jakobsson. Vi ser att enskilda väghållare i verklig glesbygd ofta står utan möjlighet att skaffa ny entreprenör när den som har fått kontraktet med Trafikverket för det aktuella basområdet tackar nej till att ta uppdrag för enskilda väghållare.

REV lade fram förslaget att Trafikverket borde ta bort sina viteshot samt skruva lite i åtgärdstider på det allmänna vägnätet för att möjliggöra att entreprenörerna också kan ta uppdrag för vägföreningar.

- Jag tycker att ministern höll i mötet på ett bra sätt, fortsätter Uno Jakobsson. Eneroth avslutade genom att uppmana parterna till en fortsatt dialog och jag uppfattade också att han särskilt bad Trafikverket att försöka lösa frågan. Vi på REV erbjöd oss att i samverkan med Trafikverket försöka fastställa exakt i vilka områden de som drabbats finns för att se om det går att komma vidare därifrån.

I nästa nummer av riksförbundets medlemstidning REV Bulletinen gör vi en större genomgång av plogningsfrågan. Vi intervjuar bland annat ett par drabbade vägföreningar och ser hur de har löst sin situation.