Välkommen till Riksförbundet Enskilda Vägar Den professionella och självklara företrädaren för Sveriges enskilda väghållare

Vägopedia

Vägopedia är den online-baserade och vidareutvecklade versionen av vår klassiska handbok EVA-REV.

I Vägopedia finns allt som har med enskilda vägar att göra. Här finns informationstexter, frågor & svar, filmer, bilder, mallar och externa länkar i ett stort antal ämnen som rör enskilda vägar.

Sök information i Vägopedia