REV på Stora Infradagen

Stora Infradagen, ett debatt- och diskussionsforum för intressenter i Sveriges infrastruktur, ägde rum den 23 januari. REV var på plats genom andre vice ordförande Christer Ångström och vice ordförande Mikael Näslund, här på bild tillsammans med ordföranden i Riksdagens Trafikutskott Ulrika Heie (C).

Stora Infradagen arrangeras av Maskinentreprenörerna.