Höjd omsättningsgräns för moms

I höstbudgeten föreslår regeringen att "momsgränsen" ska höjas till 120.000 kr.

Tillägg 19 december 2023: Budgetpropositionen är antagen och den höjda beloppsgränsen gäller därmed från och med 1 januari 2025.

Regeringen planerar att omsättningsgränsen skall höjas från 80.000 kr till 120.000 kr från och med den 1 januari 2025. Detta innebär att färre samfällighetsföreningar skulle beröras av kravet att momsregistrera sig.

I praktiken skulle det innebära att de flesta föreningar som tidigare haft en uttaxering på maximalt ca 150.000 kr inte kommer att behöva vara momsregistrerade.

Urklipp från budgetpropositionen för 2024: