Kontakt

 

 

REV hjälper dig som sitter i styrelsen i en vägförening som är medlem i REV.

Vänligen ha ert medlemsnummer tillgängligt vid all kontakt med REV. Medlemsnumret finner du på din faktura eller på baksidan av medlemstidningen REV Bulletinen.

 

Vi svarar i telefon mellan 09.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.00 varje vardag förutom torsdagar då telefontiden är endast under förmiddagen. 

 

 

 

Riksförbundet Enskilda Vägar   
Riddargatan 35

114 57  STOCKHOLM
Tel 08-20 27 50

kansliet@revriks.se

hitta hit

 

 

 

Har du frågor som rör vägteknik, skyltning, bidrag, styrelsefrågor, dikning, dagvatten 
kontakta Anders Lundell, anders.lundell@revriks.se 08-20 27 62

 

Har du frågor som rör lantmäteriförrättningar, andelstal, stadgar, styrelsefrågor 
kontakta Monica Lagerqvist-Nilsson, monica.nilsson@revriks.se 08-20 27 64

 

Vill ni komma i kontakt med REVs jurister? Kontakta kansliet för att erhålla ett ärendenummer, uppge alltid ert medlemsnummer.


Våra telefoner är ofta hårt belastade. Du kan även mejla in din fråga till kansliet@revriks.se ditt mejl hamnar hos lämplig expertis inom din frågeställning.