Nyheter

 • Artikelserie om andelstal

  2020-10-30

  Vad är ett andelstal, vem bestämmer det, varför ser fördelningen ut som den gör och hur kan vi påverka vår vägförenings andelstal är exempel på frågor om andelstal som publicerats i REV Bulletinen.

 • REV och LRF gör gemensam framställan till Trafikverket

  2020-09-23

  REV lyfter fram viktiga frågor som rör enskild väghållning och tillsammans med LRF har riksförbundet skapat en bra plattform att lyfta fram vårt budskap.

 • Månadsbrev september (1)

  2020-09-07

  Nu lämnar vi sommaren bakom oss och skickar ut septembers månadsbrev till nästan 20 000 prenumeranter. Vi skriver bland annat om nyheter i Lagen om förvaltning av samfälligheter och att REVs lantmätare ska bli Tekniskt råd i Mark- och miljödomstolen.

  Du hittar månadsbrevet här.

 • Ingen kursverksamhet i höst

  2020-08-25

  REV har beslutat att inte bedriva någon kursverksamhet under hösten 2020. 

 • Ändringar i Lagen om samfälligheter

  2020-08-14

  Nu är det möjligt att anmäla ändringar till samfällighetsföreningsregistret elektroniskt

 • Sommarbilaga till Bulletinen

  2020-06-25

  Ni har väl sett vår sommarbilaga med bland annat kanske världens första korsord med vägföreningstema?

 • Sommarnummer av Bulletinen

  2020-06-12

  REV Bulletinen med sommarspecial landar i dagarna i våra medlemmars brevlådor.

 • Synpunkter om Öppna data

  2020-05-22

  REV fortsätter att arbeta för att förbättra för de enskilda väghållarna. Nu framför vi våra synpunkter om öppna data till  Lantmäteriet inför myndighetens slutrapport till regeringen. 

 • Månadsbrev maj (1)

  2020-05-04

  Denna månad skriver vi bland annat om Trafikverkets inspektioner i corona-tider samt påminner om årets medlemsfaktura.

 • Ny tidsbegränsad lag om föreningsstämmor

  2020-04-15

   

  Den nya lagen ger vägföreningen en möjlighet att inför en stämma samla in fullmakter från medlemmar för att dels minska antalet som fysiskt deltar vid stämman, dels underlätta för medlemmar att kunna rösta utan att behöva delta fysiskt.

 • Årsmöte i Corona-tider

  2020-04-02

  Årsmöte i Corona-tider

   

  Myndigheternas särskilda föreskrifter ska givetvis följas. Denna text beskriver endast hur ni kan agera om ni inte kan, eller vill, genomföra er föreningsstämma i enlighet med era stadgar.

   

  Läs mer om hur ni som styrelse ska tänka inför årsmötet i denna pdf, uppdaterad 2020-04-01

 • Medlemsavgiften 2020

  2020-03-25

   

  Denna vecka landar avin för medlemskapet i REV hos alla våra medlemsföreningar.

 • Vårens kurser inställda

  2020-03-16

  REV ställer in vårens alla kurser och öppna hus. Vi räknar med att återkomma med våra kurser till hösten, och då först till de städer som vi skulle ha varit nu under våren.

  Mycket tråkigt beslut att ta, men samtidigt självklart under rådande omständigheter.

   

   

   

 • Månadsbrev mars

  2020-03-03

  Nu har vi skickat ut Månadsbrevet i mars.

 • Senaste numret av REV Bulletinen ute nu

  2020-02-28

  Årtiondets första nummer av REV Bulletinen landar i våra medlemmars brevlådor i dagarna. I detta nummer tittar vi bland annat närmare på de statliga bidragen till vägföreningar, revisorernas roll och den juridiska hjälp våra medlemmar kan få. Dessutom senaste råden från våra experter och nyheter från vår omvärld.

  Du hittar den och andra nummer av REV Bulletinen här.

 • Öppet Hus

  2020-02-18

  Träffa Trafikverket, Lantmäteriet och REV

 • Välkommen Bengt, REVs nya vägingenjör!

  2020-01-07

  Riksförbundets nya vägexpert Bengt Johansson börjar sin anställning den 7 januari. Vi hälsar Bengt välkommen!

 • Vårens kursprogram klart

  2019-12-09

  Nu kan ni anmäla er till vårens kurser!

 • Månadsbrev december (1)

  2019-12-03

  Nu har vi skicket ut årets sista månadsbrev med bland annat information om ministermöte och kansliets öppettider i jul.

 • REV på möte med ministern

  2019-11-19

  REV var inbjudna till möte med Infrastrukturminister Tomas Eneroth om vad som behövs för en fungerande snöröjning på det enskilda vägnätet.

 • Månadsbrev för november

  2019-11-11

  Nu har vi skickat ut månadsbrev för november.

 • Felaktig avisering från Skatteverket gällande Samfällighetsföreningsregistret.

  2019-10-21

  Har ni fått en avisering från Skatteverket gällande Samfällighetsföreningsregistret?

  Om ni inte har ett pågående ärende hos Samfällighetsföreningsregistret så kan ni bortse från den aviseringen.

 • Inför vintersäsongen

  2019-09-26

  REV har som ambition att våra medlemsföreningar har en fungerande vinterväghållning och de ska känna sig trygga inför stundande vinter. Vi för kontinuerligt samtal med Trafikverket och andra intressenter för att vägföreningar ska hitta tillfredsställande, kostnadseffektiva lösningar för bland annat plogning. Här hittar du länkar till mer information.

 • Senaste numret av REV Bulletinen

  2019-09-26

  Senaste numret av REV Bulletinen är ute nu. I detta nummer fokuserar vi på broar.

 • Att ta hand om sin bro på bästa sätt

  2019-09-24

   Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, har tagit fram informationshäften om broar. Häftena är skrivna för vanliga, engagerade väghållare på en lekmannanivå. De är fyllda med matnyttig information där fokus ligger på praktiska tips och råd för brotyper som är vanliga på det enskilda vägnätet. 

 • Budgeten 2020: mer pengar till enskild väghållning

  2019-09-18

  REV kan konstatera att regeringen fortsätter satsningen på enskilda vägar i kommande budget. Höjningen från vårbudgeten förlängs och utökas till 118 miljoner kronor per år.

 • Välkomna på öppet hus

  2019-09-17

  Träffa Trafikverket, Lantmäteriet och REV

   

   

  Välkomna till en mötesplats där ni som enskilda väghållare kan möta Trafikverket, Lantmäteriet och REV med tid för frågor och personliga samtal. Ställ aktuella frågor, möt andra engagerade väghållare och lyssna på den senaste informationen från Trafikverket, Lantmäteriet och REV.

 • Inför vintern - nya mallar för upphandling av snöröjning

  2019-09-05

  Nu är det hög tid för vägföreningar att förbereda sig inför kommande snöröjning. På vår hemsida hittar du mycket information, bland annat flera mallar som hjälper er som vägförening.

 • Välkommen tillbaka från sommarledigheten

  2019-08-09

  Nu drar vi igång med full styrka efter sommarledigheten här på kansliet.

 • Sommartider på kansliet

  2019-06-28

  Under sommarveckorna mellan 1 juli - 9 augusti kommer REV ha kortare öppettider på kansliet.

 • REV i samtal med ministern tillsammans med LRF

  2019-06-12

  Tillsammans med LRF har REVs ordförande Uno Jakobsson träffat infrastrukturminister Thomas Eneroth för att prata om bättre villkor och högre statliga bidrag till landets enskilda väghållare.

 • Riksdagen beslut sätter vägsamfälligheterna i centrum

  2019-05-07

  Riksdagen har idag beslutat att regeringen ska utreda hur en lagreglering som innebär att en samfällighetsförening själv kan besluta om ändrade andelstal i en gemensamhetsanläggning kan utformas.

 • Brandrisk i stora delar av landet

  2019-04-29

  Nu är det högsäsong för städdagar och dessutom Valborgsmässoafton. Vi uppmanar våra medlemsföreningar att vara aktsamma med eldningen.

 • Riksdagen lyssnar på REV

  2019-04-24
  REVs arbete för att förenkla ändringen av andelstal ser ut att ge resultat.Civilutskottet menar att samfällighetsföreningar, exempelvis vägföreningar, bör själva kunna besluta om att ändra andelstalen för  fastigheter som ingår i föreningen. 
 • Mer pengar till enskild väghållning

  2019-04-12

  REV har under våren arbetat hårt för att påverka politikerna att satsa mer resurser på enskild väghållning. Vi kan glädjande konstatera att vi nått fram i vårändringsbudgeten. 66 miljoner extra satsas nu främst på särskilda driftsåtgärder.

 • Öppet Hus - möt experter inom enskild väghållning

  2019-04-02

  Välkomna till en mötesplats där ni som enskilda väghållare kan möta Trafikverket och REV med tid för frågor och personliga samtal.

   

  Ställ aktuella frågor, möt andra engagerade väghållare och lyssna på den senaste informationen om enskild väghållning.

 • Lyckad förbundsstämma avklarad

  2019-03-26

  En lyckad helg i Halmstad.

   

  En helg fylld av föreläsningar, debatter och mingel bland vägföreningar är över.  

 • Inbjudan till infrastrukturministern

  2019-03-19

  Tillsammans med LRF skickar REV en inbjudan till infrastrukturminister Tomas Eneroth för ett möte om villkoren för enskilda väghållare.

 • Dags för förbundsstämma

  2019-03-08

  Under helgen 23-24 mars håller vi till på Hotell Tylösand och pratar enskild väghållning. Precis som vanligt kommer de två dagarna vara fulla av intressanta möjligheter att som styrelsemedlem i någon av REVs medlemsföreningar förkovra sig i kunskap rörande enskild väghållning.

 • Inspel från REV till vårändringsbudgeten

  2019-02-27

  REV gör idag en framstöt till regeringen om bättre förutsättningar för de enskilda väghållarna med statsbidrag genom att föreslå en varaktig höjning av särskild drift-bidraget.

 • REV avbryter samarbete med Nordea

  2019-02-25

  REV har avslutat vårt samarbete rörande medlemslånen med Nordea.

  Istället har vi tagit fram information för att lyfta fram att en samfällighetsförening enkelt och till bra villkor kan lånefinansiera en del av en större investeringskostnad.

 • Plogningsfrågan i fortsatt fokus

  2019-01-31

  Under vintern har problemen med snöröjning på enskilda vägar varit ett fortsatt problem på många håll, främst i Norrland. Efter att REV har lyft frågan med både riksdagspolitiker och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tog tillslut Trafikverket initiativ till ett möte med inblandade parter. REV var givetvis med och lyfte fram vägföreningarnas synpunkter.

 • Anmäl er till vårens kurser

  2019-01-22

  Nu är kursprogrammet för vårterminen 2019 klart.

  Både grundkursen Kurs 1 samt fortsättnings kursen Kurs 2.

   

  Anmäl er här.

 • Utvärdering av sommarens skogsbränder

  2019-01-09

  Släckningsarbetet vid sommarens stora skogsbränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland orsakade vägskador för sex miljoner kronor, enligt en utredning från Trafikverket. REV har under hösten varit delaktig i den utredningen då förbundet tidigt förstod att efterarbetet mest kommer att påverka de enskilda vägarna.

 • Vägföreningen och Alfrida

  2019-01-07

  Vi har många medlemsföreningar som drabbats av Alfridas framfart, och många kontaktar REV med främst frågor rörande försäkringen. 

 • Specialnummer av REV Bulletinen

  2018-12-13

  REV Bulletinen är en medlemstidning som fokuserar på hur engagerade väghållares vardag kan bli enklare. Tidningen är fullspäckad med intressanta artiklar om exempelvis plogningsproblematiken i Norrland, tips om fibernedläggning samt mycket annat.

 • Möte med Trafikverkets generaldirektör

  2018-12-11

  REVs ordförande Uno Jakobsson träffade Trafikverkets GD Lena Erixon igår och diskuterade framförallt plogningsproblematiken för enskilda väghållare i Norrland. 

   - Efter en stunds diskussion och informationsutbyte om läget i olika delar av landet, framförallt Västerbottens inland och Jämtland, enades vi om ett fortsatt gemensamt arbete, berättar Uno Jakobsson.

  Även P4 Västerbotten gjorde ett inslag om frågan, läs mer om mötet och intervjun. 

   

 • Anmäl er till förbundsstämman

  2018-12-10

  Den 23-24 mars 2019 är det återigen dags, förbundsstämma för Riksförbundet Enskilda Vägar. Denna gång kommer vi att vara i Halmstad, på Hotell Tylösand. Kom och träffa hundratals andra engagerade enskilda väghållare, lyssna på intressanta och aktuella föreläsningar samt var med och påverka riksförbundets årsmöte.

 • Ny skylt för vägföreningar

  2018-12-06

  REV erbjuder nu våra medlemsföreningar en möjlighet att köpa en vägskylt med föreningens namn. Skylten visar dessutom att föreningen har en trygghet i sitt medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar.

 • Månadsbrev december 2018

  2018-12-04

  Nu är årets sista månadsbrev ute!

  Vi önskar alla en God Jul & ett Gott nytt år.

   

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Tack alla kursdeltagare

  2018-11-26

  Så är årets kurser klara.

  Under 2018 har vi sammanlagt lockat 1327 deltagare vid 32 kurstillfällen.

  Tack till våra samarbetspartners Trafikverket och Lantmäteriet.

  Och ett speciellt tack till alla deltagare som bidrar till att våra kurser ständigt förbättras.
  Nu börjar arbetet med att planera kurserna för 2019.

 • Filmer om tryggare väghållning

  2018-11-23

  REV har det stora nöjet att ta vårt arbete för att förbättra och förenkla vardagen för alla enskilda väghållare till nästa nivå. Nu släpper vi de första filmerna där vi berättar och visar samt ger tips och råd hur ni på bästa sätt tar hand om er vägförening.

 • Höstens kurser i full gång

  2018-10-10

  Under hösten arrangerar REV kurser för enskilda väghållare. Kurs 1 som är en grundkurs håller vi tillsammans med Trafikverket och Lantmäteriet, Kurs 2 är en fördjupningskurs som vi själva arrangerar. Kurserna är på många orter redan fullbokade, gå in och anmäl er redan idag!

 • Öppet hus hösten 2018

  2018-09-24

  Klicka här för att se orterna vi besöker under hösten 2018.

  Kom och träffa REV och Trafikverket. Ställ frågor till experter inom enskild väghållning och lyssna på de senaste nyheterna.

  Anmäl er till kansliet@revriks.se

 • Månadsbrev september 2018

  2018-09-03

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Enkät inför valet

  2018-08-29

  Inför valet har REV skickat ut en enkät till alla riksdagspartier som fått möjlighet att beskriva sin politik på området. Dessutom ställde vi speciellt frågor rörande de frågeställningar som REV driver för att åstadkomma ett bättre regelverk för väghållarna, vad vi kallar enklare förvaltning.

 • REV:s synpunkter på kostnadsberäkningen för årligt driftbidrag

  2018-08-09

  REV har svarat på Trafikverkets beräkningsmodell för årlig drift.

  Förbundets sammanfattande mening är att omläggningen av beräkningen av årligt driftbidrag har varit bra till förmån för ett transparant och likvärdigt system för den enskilda väghållningen i hela landet. Tillämpningen av modellen har enligt vår uppfattning fungerat väl.

  REV har dock ett förslag på justering, som är att göra om gränsen för klimatzon B och C, t.ex. genom att låta Särna och Idre med omnejder tillhöra zon C, alternativt att hela Älvdalens kommun förs över till zon C. En sådan ordning skulle ge de enskilda väghållarna i detta område en mer rättvisande beräkningsgrund för bidraget gällande snöplogningskostnader.

   

  Förbundets svar på ställda frågor framgår av här.

 • Stöd till enskilda vägar med anledning av bränderna 2018

  2018-08-06

  I dagarna har REV skickat in en skrivelse till regeringen angående vägföreningar som påverkats av sommarens skogsbränder.

   

   

 • Almedalen 2018

  2018-07-06

  Under årets Almedalsvecka har riksförbundet arbetat hårt för att sprida frågan om bättre villkor för enskilda väghållare. REV har träffat ministrar och politiker från samtliga riksdagspartier. Fokus har legat på frågan om enklare förvaltning, hur vägföreningarna själva kan ändra i andelstalen i sin samfällighet.

 • Aktuella domslut för vägföreningar

  2018-07-03

  Artikel från senaste REV Bulletinen nr 2 -2018

   

  Som styrelseledamot i en vägförening kan det vara bra att hålla ett litet öga på juridikens värld. I senaste REV Bulletinen tog vi hjälp av advokat Håkan Weberyd som gjorde ett urval ur aktuella domar som berör vägföreningar.

   

  Läs artikeln här.

 • REV i Almedalen

  2018-06-29

  Under Almedalsveckan kommer REV att vara på plats. Där kommer REV att strida för landets alla enskilda väghållare, fokus ligger på enklare ändring av andelstal. Läs mer här på hemsidan och följ oss på Facebook.

   

 • Vatten- och avrinningsfrågor

  2018-06-25

  Artikel från senaste REV Bulletinen nr 2 - 2018

   

  För att en väg skall ha en bra funktion och bärighet måste vatten hållas ifrån vägområdet. Men, det kan ibland vara både tekniskt och rättsligt svårt för väghållaren att lyckas med en god avrinning. I det följande ges några råd ur rättslig synpunkt vad man som väghållare har att tänka på i olika situationer.

   

  Läs hela artikeln här

 • Diken - vägens följeslagare

  2018-06-20

  Artikel från senaste REV Bulletinen nr 2 - 2018

  En av de allra viktigaste åtgärderna för att få en fungerande väg är att den är torr. Vatten är bra, men i vägen hör den inte hemma.
  Vatten kan försämra bärigheten, orsaka halka, tjälskador och mycket mer. Det gäller att få bort vattnet från vägytan utan att det tränger ner i vägkroppen. Här kommer dikenas viktiga betydelse in.

  Läs artikeln i sin helhet här

 • Vägar och klimat i riksdagen

  2018-06-08

  Torsdagen den 7 juni höll riksdagens Trafikutskott en öppen frågestund om anpassningar av vägar till ett förändrat klimat. REVs ordförande Uno Jakobsson var där som inbjuden expert. Han höll ett föredrag och fick även svara på ett antal frågor från riksdagsmännen. REV är glada över att våra högsta beslutsfattare inser vikten av landets alla enskilda väghållare, och hur utmaningarna ser ut i deras vardag.

   

  Ni hittar Unos föredrag 2:11:06 in i filmen.

   

  Klicka här

  För att se filmen krävs det att ni har Adobe Flash Player installerat https://get.adobe.com/se/flashplayer/

 • Månadsbrev juni

  2018-06-07

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • REV söker en lantmätare

  2018-05-29

  Riksförbundet Enskilda Vägar söker en lantmätare med erfarenhet från vägförrättningar. Den vi söker ska vara intresserad av frågor som rör enskild väghållning och ska vara REV:s expert till våra 12 000 medlemsföreningar när det gäller lantmäteritekniska frågor.

 • Information om GDPR

  2018-05-25

  Riksförbundet Enskilda Vägar arbetar för att ge bra service till sina medlemsföreningar. Medlemskapet i REV ligger på föreningsnivå, inte personnivå. För att verksamheten i REV ska fungera behöver förbundet namn och adressuppgifter till minst en person i styrelsen i respektive medlemsförening. REV lagrar personuppgifter för dessa personer i REVs medlemsregister och servrar.

   

  Läs mer om hur REV behandlar personuppgifter här.

 • Månadsbrev maj

  2018-05-07

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Månadsbrev april

  2018-04-10

  Nu har månadsbrevet för april skickats ut till uppåt 10 000 prenumeranter som är engagerade inom väghållning.
  Hör av er till REV på kansliet@revriks.se för att komma med på sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Medlemsenkät visar på mycket stort reformbehov

  2018-03-23

  REV har under mars månad genomfört en medlemsenkät angående behovet av en reform för beslut om andelstal.

   

   

 • Planera långsiktigt för underhåll

  2018-03-08

  En underhålls- och förnyelsefond är ett sätt för en vägförening att i förväg sätta av pengar i budgeten för framtida investeringar och kända, större utgifter. En sådan planering kan innehålla tidpunkter och kostnader för återkommande, större åtgärder inom föreningen. Exempel på det kan vara när vägen måste asfalteras om eller när samtliga lampor i vägbelysningen behöver bytas.

   

  Läs vidare här

 • GDPR - Vad får ni spara i era register?

  2018-03-06

  Nya Dataskyddsförordningen

  GDPR heter den förordning som EU-parlamentet antog 2016. Den börjar gälla för alla EUs medlemsländer 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Ni bör som föreningen gå igenom vad ni har för personuppgifter lagrade och varför ni har dessa.

  REV har sammanställt en informationsfolder som innehåller det viktigaste för dig som enskild väghållare att veta. Dessutom kan du ladda ned en blankett för samtycke som behövs.

   

  Ni hittar detta efter er medlemsinloggning under

  medlemssidor >

  REV informationshäften & mallar >

  Styrelsefrågor/förvaltning >

  GDPR

   

 • Mars månadsbrev 2018

  2018-03-06

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • REVs förslag för enklare omförrättningar

  2018-03-02

  Den 28 februari lyssnade en grupp åhörare bestående av riksdagsmän från Civilutskottet och representanter från Lantmäteriet, LRF och SKL på REVs ordförande Uno Jakobsson som presenterade riksförbundets förslag på enklare förrättningar. Det blev ett lyckat anförande.

  Här träffar REV:s ordförande Uno Jakobsson och kanslichef Anders Östberg riksdagsmannen Lars Beckman (m) och Leif Nysmed (s)

   

  Klicka på rubriken för att komma till förslaget

 • REV 50 år

  2018-03-02

  I år fyller REV 50 år, något vi ska vara stolta över. I REV Bulletinen nr 1 - 2018 gör vi en tillbakablick tillsammans med Sven Ivarsson som är en av arkitekterna bakom förbundet.

   

  Läs artikeln här

 • Mark- och miljödomstol godkände vägförenings användning av asfaltkross

  2018-02-23

  En kommun i Hallands län förelade en vägförening att bland annat omgående upphöra med användning av asfaltkross på sin väg och att styrka att asfaltkrossen inte innehöll stenkolstjära. Vägföreningens överklagade beslutet till länsstyrelsen som gick på kommunens linje varför frågan hamnade på mark- och miljödomstolens bord att avgöra. Domstolen upphävde beslutet.

   

   

 • Välkomna på öppet hus (1)

  2018-02-13

  Läs vidare här 

   

 • Februari månadsbrev 2018

  2018-02-05

   

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Enklare hantering av registeranmälan på gång

  2018-01-11

  Efter önskemål bland annat från REV så kommer så äntligen ett förslag som kan möjliggöra för samfällighetsföreningar att i framtiden själva uppdatera registeruppgifter elektroniskt. REV har i sitt remissvar som kan läsas - här – uttalat sig positivt om förslaget.

 • REV på årets Transportforum

  2018-01-11

  I januari varje år arrangerar VTI en mässa och samlingsplats för att informera om de senaste rönen inom infrastrukturfrågor samt samla makthavare, experter och andra intressenter inom området. REV är som vanligt på plats för att informera om enskild väghållning och bevaka våra medlemmars intressen.

   

  Här ser ni REVs regionansvariga Mikael Näslund, Christer Ångström och Lars Olin träffa bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth samt Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon.

   

    

 • Verklig huvudman

  2018-01-08

  Vi får för tillfället många frågor om ”Verklig huvudman”. Vi har därför samlat ihop svaren på de vanligaste frågorna som berör detta.

  Till exempel vad som är definitionen av en verklig huvudman.

   

  Läs vidare här

 • Halvtid i förbundets verksamhetsperiod

  2018-01-03

  Artikel från senaste REV Bulletinen, nr 4 - 2017

 • Hur påverkar 74 tons fordon enskilda väghållare?

  2017-12-18

  Riksdagens beslut i maj 2017 om att införa den nya bärighetsklassen BK4 för fordonskombinationer med en bruttovikt upp till 74 ton gäller på de statliga vägarna, som sköts av Trafikverket. Hur ska då en vägförening ställa sig till de nya förutsättningarna?

   

 • December månadsbrev 2017

  2017-12-05

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

 • Nationell plan och länsplaner för satsningar på infrastruktur

  2017-12-04

  Under hösten har REV:s regionansvariga arbetat med remissvar till alla regionala och länsvisa planer för transportsystemet. Det lågtrafikerade allmänna vägnätet är i strykklass enligt framlagda förslag och på de flesta håll är det dessutom mycket magra satsningar för det enskilda vägnätet. REV har avgett yttranden och pekat på behov av förbättringar och mer stöd till angelägna investeringar, men vi inser också att förbundets tidigare framlagda förslag, att satsningar både lokalt och regionalt för de enskilda väghållarna skulle kunna bli bättre om medel istället tillförs Trafikverket som en ökning av ramanslaget för statsbidraget. På så vis skulle de enskild väghållarna kunna få bättre hjälp av TRV:s  vägutredare för att söka anslag om särskilda driftbidrag för olika investeringsbehov. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för en sådan förändring.

   

  De remisyttrande samt remissvar som REV lämnat kan läsas nedan för respektive län

   

  Remissyttrande

   

  Gävleborg   Halland   Kronoberg   Skåne   Stockholm   Sörmland   Uppsala   Värmland   Västmanland   Västra Götaland   Örebro   Östergötland

   

   

   

 • Första plogningen

  2017-11-27

  Vägen på bilden har plogats när första snön (10 cm) kom, och tyvärr var vägkroppen inte frusen då. Som tydligt syns ledde plogningen till att en stor del av slitlagergruset hamnade i dikesslänten till vänster i bilden. Grusytan måste vara frusen för att man ska kunna ploga utan att förstöra vägen.

   

  Foto: Anders Lundell

 • Plogningsfrågan i Land

  2017-11-24

  REVs regionansvarige Mikael Näslund intervjuades i veckan om plogningsfrågan i tidningen Land. Han lyfter bland annat fram våra medlemmars frustration och vikten av att de enskilda vägarna plogas ordentligt.

   

  Läs artikeln här

   

  Foto: Mostphotos

 • REV skriver brev till Landsbygdsministern

  2017-11-01

  Riksförbundet uppvaktar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att uppmärksamma plogningsproblematiken i norra Sverige.

  REV vill att regeringen förbättrar möjligheten för enskilda väghållare att klara av vinterväghållningen

   

  Läs brevet här

   

   

 • Sveriges enda täckta bro

  2017-10-13

  Vaholms bro  - en högst ovanlig bro

  Klicka på bilden för att läsa artikeln från REV Bulletinen nr 3 - 2017

   

 • Nu sänker vi priset på EVA-REV handboken

  2017-10-09

  REV har samlat allt du behöver veta om enskild väghållning i vår stora verk EVA-REV handboken. Den innehåller det du som styrelseledamot i en vägsamfällighet behöver veta i frågor rörande bland annat väghållning, lantmäteritekniska frågor, styrelsefrågor och ekonomi. Från och med 10 oktober sänker vi priset till 250 kronor, plus moms och fraktkostnader.

   

  Passa på och beställ, kunskap har aldrig varit mer prisvärt!

   

  Mejla din beställning till kansliet@revriks.se skriv "EVA-REV handbok" i ämnesraden. Ange vilken adress du önskar att boken och dess faktura ska skickas till.

   

 • Dataskyddsförordningen

  2017-09-28

   

  I REV Bulletinen nr 3 - 2017 skrev vi en artikel om den nya Dataskyddsförordningen. Vad kommer er förening behöva tänka på? Hur kommer ni att påverkas? Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

   

  Läs artikeln här

   

   

  Foto: Mostphotos

   

 • Vem har rätt att närvara på stämman?

  2017-09-26

  Inte en helt ovanlig fråga i en förening. Vad är det som gäller? Kan ett ombud, delägare vid samägd fastighet, externa stämmofunktionärer eller jounalister närvara?

   

  Vi skrev en artikel om detta i vår senaste REV Bulletin nr 3 - 2017, läs hela artikeln här

   

   

 • Mark- och miljööverdomstolen anser ettårig uthyrning av bostad varaktig

  2017-09-01

  Ett ettårigt avtal som sträcker sig över två stämmor är att anse som varaktigt.

  En fastighetsägare hyrde ut sin komplementbostad mellan december 2015 till den 30 november 2016, en hyrestid som alltså är lika lång som den normala tiden mellan två årsstämmor. Styrelsen fattade då beslut om ändring av andelstalet, underrättade fastighetsägaren om detta och anmälde beslutet för införing i fastighetsregistret. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar nu att föreningens beslut om uttaxering varit riktigt.

   

  Läs mer här.

 • Mer information om fiber

  2017-08-30

  En av de oftast förekommande frågorna vi får hit till kansliet rör fibernedläggning i era vägar. Vilka villkor gäller, vad kan vi kräva av entreprenören eller vilka rättigheter enskilda fastighetsägare har är exempel på frågor från våra medlemmar. Vår Vägingenjör Anders Lundell har skrivit ned och svarat på de vanligaste frågorna.

   

  Ni hittar dem under Frågor & Svar när ni loggar in på Medlemssidor.

   

 • Om verklig huvudman

  2017-08-22

  Bolagsverket har kommit ut med mer information om förändringarna kring regelverket gällande Verklig Huvudman.

   

  Det visar sig att det i praktiken blir ganska få av REVs medlemsföreningar som blir berörda av kravet att anmäla verklig huvudman.

   

  Från och med 1 december 2017 gäller de nya reglerna. En person kan enligt Bolagsverket anses kontrollera en samfällighetsförening på till exempelvis något av dessa sätt:


  • ha mer än 25 procent av rösterna

  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna

   

  Det finns också andra omständigheter som gör att man kan ha en eller flera verkliga huvudmän, och beroende på till exempel ägarbyten i föreningens område kan det variera över tid.

   

  Läs mer på Bolagsverkets hemsida om detaljerna.

  - Om verklig huvudman i samfällighetsförening

  - Så anmäler ni verklig huvudman

   

 • REV följer upp artikeln om EU-stöd

  2017-06-30

  I senaste numret av REV Bulletinen, 2/2017, har vi en artikel om Fårholmens Samfällighetsförening som har fått stora delar av sin utbyggnad av vägbelysningen finansierad genom EU-stöd. Nu har vi gjort en genomgång av hur det ser ut vid halvårsskiftet, län för län.

   

  Här hittar ni informationen för småskalig infrastruktur.

   

   

   

  Läs gärna hela artikeln här.

   

 • Vägmärken och farthinder

  2017-06-13

  Frågor om vägmärken och vad som gäller kring dessa är en återkommande fråga till oss på REV och därför kommer lite information kring detta. Låt oss göra en djupdykning i Vägmärkesförordningen som reglerar bestämmelser och anvisningar för trafik och utmärkning på väg.

   

  Läs artikeln här

   

 • Ny belysning med EU-stöd

  2017-06-09

  I nya numret av Bulletinen nr 2 kan du läsa en artikel om Fårholmens Samfällighetsförening som efter ansökan hos Jordbruksverket lyckades få EU-stöd till utbyggnad av vägbeslysning efter den enskilda vägen som föreningen förvaltar inom bostadsområdet.

   

  Läs artikeln i sin helhet här

   

 • Djup oenighet inte skäl för extern ledamot i styrelsen

  2017-05-23

  Länsstyrelsen beslöt om att det skulle tillsättas en extra ledamot i samfällighetsföreningens styrelse. Anledningen till detta var att det rådde djup oenighet mellan en medlem och föreningen.

   

  Kammarrätten i Göteborg har nu upphävt länsstyrelsen beslut med motiveringen att det inte kunde anses vara styrkt att en extra ledamot, som alltså kan utses av länsstyrelsen med stöd av 31 § lag om förvaltning av samfälligheter, skulle leda till att oenigheten skulle upphöra. Kammarrätten konstaterade att det enda som tycks vara säkert är att ett sådant förordnande skulle förorsaka föreningen ytterligare betydande kostnader.

  (Kammarrätten i Göteborg dom 2017-05-17, mål nr 6744-16)

 • Välkommen Anders!

  2017-05-03

  Under sommaren går Leif Kronkvist i pension efter ett drygt decennium i våra medlemmars tjänst. Men redan idag, 2 maj, började REVs nye vägingenjör sitt arbete här på kansliet. Anders Lundell är redan ett bekant ansikte för många av REVs medlemmar. Han har suttit REVs styrelse och jobbat som fristående konsult åt vägföreningar under en längre tid.

   

  Ni når honom via 08-20 27 62 alternativt anders.lundell@revriks.se

   

 • REV tar strid för uttaxeringsrätten

  2017-04-24

  Förbundet har nu avgett remissvar på den statliga utredningen om ändrade regler i Utsökningsbalken, som bl.a. föreslår att samfällighetsföreningars uttaxeringsrätt och möjlighet att få verkställighet direkt på stämmobeslut skall tas bort. I sitt svar på remissen argumenterar REV kraftfullt emot förslaget och anger goda skäl för att nuvarande ordning skall bestå.

   

  Remissvaret finns att läsa här.

   

  REV planerar att under våren uppvakta beslutsfattare såväl i regeringskansliet som i riksdagen för att ytterligare klargöra det angelägna i att den statliga utredningens förslag ej leder till lagstiftning.

   

   

 • April månadsbrev

  2017-04-04
 • Mars månadsbrev

  2017-03-06
 • Månadsbrev Januari

  2017-01-10
 • Medlemsfakturor

  2016-03-31
 • Månadsbrev Maj 2015

  2015-04-20

  Här kommer en artikel om arbetet med vägarna i det stora Brandfältet i Västmanland