Årets sista Bulletinen ute nu!

Årets sista Bulletinen ute nu! Denna vecka landar Bulletinen nr 4/2020 ute hos drygt 15 000 prenumeranter.

Detta nummer fokuserar på hur vägsamfälligheter bör tänka runt årsmöte i Corona-tider, vi presenterar en enkät om vinterväghållning och plogning samt pratar med Länsförsäkringar Bank i Uppsala som REV har inlett ett samarbete om enklare lån till våra medlemsföreningar. Samt en hel del annat.

Läs REV-Bulletinen nr 4 - 2020 digitalt