Uppdaterad Corona-information

Med anledning av den nya pandemilagen och begränsningsförordningen som har börjat gälla 10 januari så har REV uppdaterat sin information om att hålla föreningsstämmor i Corona-tider.

REVs rekommendation gällande stämmor är i dagsläget att antingen skjuta upp dessa om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter. Corona-informationen beskriver hur ni kan agera om ni inte kan genomföra er föreningsstämma i enlighet med era stadgar. Det finns också svar på de vanligaste frågorna.

Läs den uppdaterade Corona-informationen
Ladda ner mallen för fullmakt med viljeyttring
Frågor & Svar - stämma i Corona-tider