Styrelsen

REVs styrelse

Uno Jakobsson       Ordförande
Mikael Näslund          Vice ordförande 
Christer Ångström     Andre vice ordförande
Malin Ohlsson            Ledamot
Lars Olin                     Ledamot
Jan Ellström               Ledamot 
Claes Henckel            Ledamot
Maria Sigfridsdotter   Suppleant 
Johan Granlund         Suppleant
Karin Hammarlund     Suppleant
Anna Johansson        Suppleant
 
...............................................
Revisorer:
Eva Yng
Torsten Billing
............................................
Valberedning:
Margareta Vikgren, sammankallande
Lars Backman