Styrelsen

REVs styrelse

 

Foto: Per Madsen/Ateljé Uggla
 
Bakre raden från vänster; Mikael Näslund vice ordförande, Christer Ångström ledamot,
Maria Sigfridsdotter suppleant, Uno Jakobsson ordförande, Ulf Lidesjö suppleant
Lars Olin ledamot,Claes Henckel suppleant,
Främre raden från vänster; Jenny Malmén suppleant, Margareta Vikgren ledamot,
Jan Ellström ledamot, Malin Ohlsson ledamot
...............................................
Revisorer:
Eva Yng
Berndt Wiklander
Torsten Billing
............................................
Valberedning:
Victor Brott, sammankallande
Ann Gillberg