Regionansvariga

REVs regionansvariga

REVs regionansvariga ska främst agera för att våra medlemmars behov och intressen tas till vara lokalt.

 

Förbundet arbetar hela tiden efter att förbättra medlemsnyttan och en viktig del av det arbetet är en lokal förankring. Närmare kontaktytor, både med våra medlemsföreningar men också med berörda myndigheter, andra organisationer och aktörer. De fångar upp regionala frågor och tar dem vidare, det kan vara kontakter med skogsnäringen i norr eller arbeten med fiber hos våra medlemsföreningar längre söderut.

 

Många av våra medlemsföreningar uppskattar den mer lokala förankringen i den rådgivning som våra Regionansvariga kan ge. Dessutom skapar dessa kontakter mer samarbeten och kontakter mellan vägföreningar lokalt, som ofta har samma frågeställningar.

 


Regionansvarig Väst    Christer Ångström     070-839 09 26

Regionansvarig Norr     Mikael Näslund         070-347 59 19

Regionansvarig Syd      Lars Olin                   070-548 42 44

Regionansvarig Öst      Maria Sigfridstotter   070-913 48 21