Mer om nya momsen

Det finns nu en ämnessida på Vägopedia om den nya momshanteringen där bland annat den information vi gett på webbinarier finns att ta del av.