Priser

Medlemskapet i REV kostar enligt följande:

900 kronor/år fast avgift

65 kronor/påbörjad km väg

(upp till 40 km väg, därutöver 35 kr/km)

 

Exempel

En förening som förvaltar 2,5 km lång väg betalar i medlemsavgift per år

900 + 65 x 3 = 1095:-

Som nyblivna medlemmar betalar ni endast för den tid ni faktiskt är medlemmar.

Exempelvis, blir ni medlemmar 1 augusti blir avgiften 5/12 (fem månaders medlemskap)= 456 kronor för första året enligt samma exempel som ovan.

 

REV är en ideell organisation utan eget vinstintresse.

Försäkringen ingår i medlemspriset

 

EVA-REV handboken är framtagen specifikt för väghållare.
Läs vidare om handboken här