Inledning

Ett öppningsanförande av REV:s ordförande följs av en diskussion med inbjudna politiker.

Politiska beslut på riksnivå och lokal nivå påverkar i hög grad förutsättningarna för enskilda vägar, eftersom mycket av verksamheten styrs av lagar och regler för bidragsgivning. REV har bjudit in några politiker och andra beslutsfattare för en diskussion om aktuella frågor.

Hela programmet för Vägdagen (pdf)

Nästa sida

Anmäl dig här