Förbundsstämma 2025

Nästa förbundsstämma hålls inte förrän i mars 2025. Förbundsstämman är endast öppen för REV:s medlemmar.

Tag del av live-sändningen från förbundsstämman (Youtube)

Vägdagen 2025 avslutas med REV:s förbundsstämma som börjar klockan XX:XX. Förbundsstämman är endast öppen för REV:s medlemmar.

Kallelse, dagordning och andra handlingar till förbundsstämman presenteras på Medlemssidorna senast två veckor före stämma, se länk nedan.

Tag del av handlingarna för förbundsstämman

Till allt om Vägdagen