Inledning

Ett öppningsanförande av REV:s ordförande följs av en diskussion med inbjudna politiker.

Tag del av live-sändningen från inledningen (Youtube)

Politiska beslut, både på riksnivå och på lokal nivå, påverkar i hög grad förutsättningar för enskilda vägar eftersom mycket av verksamheten styrs av lagar och regler för bidragsgivning. REV har bjudit in några politiker och andra beslutsfattare för en diskussion om aktuella frågor.

Hela programmet för Vägdagen (pdf)

Nästa sida

Anmäl dig här