Tidigare kurser

En bugg i vårt system gör att "Tidigare kurser" visas i alla tre kurstyperna, det är dock bara "Grundkurs online" som har genomförts under våren 2021.

Grundkurs

Ort
Plats
Datum
Sista anmälan
Online
Microsoft Teams
2021-04-19
2021-04-16
Online
Microsoft Teams
2021-04-21
2021-04-18
Online
Microsoft Teams
2021-04-27
2021-04-24
Online
Microsoft Teams
2021-04-28
2021-04-25
Online
Microsoft Teams
2021-05-04
2021-05-01
Online
Microsoft Teams
2021-05-05
2021-05-02
Online
Microsoft Teams
2021-05-06
2021-05-03
Online
Microsoft Teams
2021-05-10
2021-05-07
Online
Microsoft Teams
2021-05-18
2021-05-13
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-19
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-16
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-21
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-18
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-27
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-24
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-28
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-25
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-04
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-01
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-05
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-02
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-06
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-03
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-10
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-07
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-18
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-13

Fördjupningskurs

Ort
Plats
Datum
Sista anmälan
Online
Microsoft Teams
2021-04-19
2021-04-16
Online
Microsoft Teams
2021-04-21
2021-04-18
Online
Microsoft Teams
2021-04-27
2021-04-24
Online
Microsoft Teams
2021-04-28
2021-04-25
Online
Microsoft Teams
2021-05-04
2021-05-01
Online
Microsoft Teams
2021-05-05
2021-05-02
Online
Microsoft Teams
2021-05-06
2021-05-03
Online
Microsoft Teams
2021-05-10
2021-05-07
Online
Microsoft Teams
2021-05-18
2021-05-13
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-19
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-16
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-21
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-18
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-27
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-24
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-28
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-25
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-04
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-01
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-05
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-02
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-06
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-03
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-10
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-07
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-18
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-13

Grundkurs online

Ort
Plats
Datum
Sista anmälan
Online
Microsoft Teams
2021-04-19
2021-04-16
Online
Microsoft Teams
2021-04-21
2021-04-18
Online
Microsoft Teams
2021-04-27
2021-04-24
Online
Microsoft Teams
2021-04-28
2021-04-25
Online
Microsoft Teams
2021-05-04
2021-05-01
Online
Microsoft Teams
2021-05-05
2021-05-02
Online
Microsoft Teams
2021-05-06
2021-05-03
Online
Microsoft Teams
2021-05-10
2021-05-07
Online
Microsoft Teams
2021-05-18
2021-05-13
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-19
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-16
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-21
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-18
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-27
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-24
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-04-28
 • Sista anmälningsdag
  2021-04-25
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-04
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-01
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-05
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-02
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-06
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-03
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-10
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-07
 • Ort
  Online
 • Plats
  Microsoft Teams
 • Datum
  2021-05-18
 • Sista anmälningsdag
  2021-05-13