Vägdag 2023

Lördag 18 mars 2023 är det dags för REV:s Vägdag på Elmia Kongress- och Konserthus i Jönköping. Det blir en heldag fylld av intressanta programpunkter för alla som sitter i en styrelse för en vägförening. Dagen avslutas med REV:s förbundsstämma.

OBS - Vägdagen är nu fullbokad

För att möjliggöra för fler att i viss mån ta del av programmet kommer inledningen med politiker, panelen med experter samt förbundsstämman att sändas digitalt via vår Youtube-kanal. Övriga delar av Vägdagen kan inte sändas digitalt.

Digital sändning

De olika delarna som sänds via Youtube-kanalen börjar klockan 11:00 (inledningen med politiker), 13:00 (panel med experter) samt 17:15 (förbundsstämman). De kommer att dyka upp som separata "filmer" på Youtube-kanalen när det är dags.

Ingen inloggning behövs, det är bara att gå in på Youtube.

Gå till REVs YouTube-kanal

Den som följer de digitala sändningarna kommer dock inte att kunna ställa frågor utan endast ta del av det som presenteras.

Program

Programmet beskrivs översiktligt här men det går att gå vidare och hitta mer information på undersidorna i menyn.

Hela programmet för Vägdagen (pdf)

Ett omfattande utbud

Vägdagen innehåller det mesta en enskild väghållare kan behöva. Ett omfattande program med olika sessioner med föredrag kompletteras med specialinbjudna företag som i utställningsdelen erbjuder sina produkter och tjänster.

Till den gemensamma inledningen är politiker inbjudna för att diskutera frågor som är aktuella för enskilda vägar. I panelen med REV:s experter besvaras ett antal knepiga frågeställningar.

Gratis för medlemmar

Deltagandet är kostnadsfritt för REV:s medlemmar.
Antalet platser är dock begränsat.

Anmäl dig här

Heldag eller från kl 11:00

Den gemensamma inledningen av Vägdagen hålls klockan 11:00 men för den som bor i närområdet eller övernattar från fredagen finns möjlighet att besöka fler sessioner med föredrag redan från klockan 08:50.

Lunch, förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår. Den som önskar boende bokar och betalar det på egen hand.

Läs mer

#revvägdag

Följ allt om Vägdagen via #revvägdag

REV:s förbundsstämma

Dagen avslutas med REV:s förbundsstämma.

Nästa sida

Anmäl dig här