Månadsbrev

REV utkommer med ett månadsbrev 10 gånger per år (sommaruppehåll juli - aug)

Här tar vi upp aktuella nyheter som rör väghållningen i Sverige. Månadsbrevet är gratis.

 

Medlemmar anmäl er via hemsidan under "Mina sidor" - "Styrelsen"

Icke medlemmar mejla er e-postadress till kansliet@revriks.se

 

Utgivna nyhetsbrev finns här