Information om GDPR

Lagrade personuppgifter hos REV

Information om lagrade personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Riksförbundet Enskilda Vägar arbetar för att ge bra service till sina medlemsföreningar. Medlemskapet i REV ligger på föreningsnivå, inte personnivå. För att verksamheten i REV ska fungera behöver förbundet namn och adressuppgifter till minst en person i styrelsen i respektive medlemsförening. REV lagrar personuppgifter för dessa personer i REVs medlemsregister och servrar.

 

Det är föreningens styrelse som själv väljer vilka personer som ska finnas med i REVs medlemsregister. Nya uppgifter kan läggas in i medlemsregistret dels genom inloggning med föreningens medlemsnummer och lösenord på REVs hemsida, dels genom kontakt med REVs kansli. Lagring av personuppgifter på REVs servrar sker i samband med kontakter med REVs kansli eller deltagande i REVs arrangemang.

 

Personuppgifter som kan lagras

De personuppgifter som kan lagras är:

• Föreningstillhörighet (lagras alltid)

• Namn (lagras alltid)

• Utdelningsadress

• Postadress

• Mejladress

• Telefonnummer (mobil och/eller fast)

• Roll i föreningen

• Särskilda önskemål

• Prenumerationer från REV (t.ex. månadsbrev)

• Uppgifter kopplade till deltagande i REVs arrangemang

• Foton från REVs arrangemang

 

Syfte med lagringen

Syftet med lagringen av personuppgifter är att kunna:

• Informera om medlemskapet

• Avisera medlemsavgiften

• Skicka REV Bulletinen och månadsbrev

• Tillhandahålla medlemsservice och rådgivning via telefon och mejl

• Bjuda in till kurser

• Kalla till förbundsstämma

• Informera om enskild väghållning

• Informera och kommunicera via hemsida och sociala medier

• Sprida annan information som förbundet anser vara av intresse för enskilda väghållare

 

Frågor

Frågor angående vår lagring av dina personuppgifter eller dataskyddsförordningen (GDPR) kan ställas till REVs kansli på kansliet@revriks.se eller 08-20 27 50.