Verklig Huvudman

Fler frågor och svar finner du om du loggar in. Logga in här

 

 

 

Måste alla samfällighetsföreningar anmäla verklig huvudman?

Ja, alla måste göra en anmälan. Antingen vem/vilka det är eller att man saknar verklig huvudman

När måste man anmäla verklig huvudman?

När nu systemet införs måste samtliga samfällighetsföreningar göra en anmälan senast 1 februari 2018. Därefter måste man löpande uppdatera sin status om förändringar i föreningen eller ägandet av fastigheter ändras. Tänk på att verklig huvudman är ett begrepp på personnivå, inte fastighetsnivå. Det är alltså fysiska personer som ska anges.

Är firmatecknare verklig huvudman?

Nej, firmatecknaren är inte huvudman. Rollen som firmatecknare har ingenting med verklig huvudman att göra.

Brukar samfällighetsföreningar ha någon verklig huvudman?

Föreningar med fler än 10 medlemsfastigheter som har relativt lika andelstal har vanligtvis ingen verklig huvudman. För mindre föreningar kan det vara mer aktuellt, exempelvis borde samtliga ses som verklig huvudman i en förening med bara tre medlemsfastigheter. Det kan också finnas befogenheter reglerade i stadgarna som gör att en eller flera anses vara verklig huvudman. Varje förening måste själv bedöma sina förhållanden.

Finns det någon definition på verklig huvudman?

Det finns ingen strikt definition men på Bolagsverkets hemsida finns några exempel.
En person kan kontrollera en samfällighetsförening på olika sätt, exempelvis
-  ha mer än 25 procent av rösterna
-  ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Hur anmäler man verklig huvudman?

Firmatecknare loggar in med sitt privata Bank-ID på Bolagsverkets hemsida och gör anmälan. Väl inloggad kan man ange organisationsnumret, och följa vidare instruktioner. För samfällighetsföreningar kommer det dock inte att fungera förrän ca 15 december.

Kostar det något att anmäla verklig huvudman?

Före 1 februari 2018 är det gratis, därefter tillämpas en avgift på 250 kr per anmälningstillfälle.

Gäller samma regler för en ideell förening?

Nej inte riktigt. Läs vidare här