Lantmäteri

Fler frågor och svar finner du om du loggar in. Logga in här

 

 

 

Hur får jag tag på lantmäterihandlingarna som berör min vägförening?

På lantmäteriets hemsida under mina fastigheter kan du som äger en fastighet som är delägare i en gemensamhetsanläggning för väg komma åt samtliga lantmäterihandlingar som rör gemensam-hetsanläggningen. 

Gör så här:

 

  1. Logga in på www.lantmateriet.se
  2. Välj ”Fastigheter”
  3. Välj underfliken ”Min fastighet”
  4. Scrolla ner på sidan till blåa rutan ”Självservice”och klicka på länken ”Logga in i Min fastighet”
  5. ”Välj inloggning” som motsvarar den elektroniska identifieringsteknik du har
  6. Efter inloggning får du upp information om dinfastighet eller dina fastigheter (om du äger fler än en)
  7. Klicka på den fastighet som du vet har andel igemensamhetsanläggning (vägförening ellervägsamfällighet eller samfällighetsförening)
  8. Under fliken ägande finns underrubriken ”Andel i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar”
  9. Klicka på den gemensamhetsanläggning som finns där.
  10. Under fliken ”Tomtkarta, planer, avtal” hittar du samtliga lantmäterihandlingar som berör din gemensamhetsanläggning. För att läsa handlingarna måstedu ladda ner ett gratis bildvisningsprogram som finns på lantmäteriet hemsida.

Ideell förening eller samfällighetsförening. För- och nackdelar?

Vi har en ideell förening som sköter vägarna och andelarna är beräknade utan medverkan av Lantmäteriet. Vi har diskuterat att söka förrättning men en sådan blir dyr enligt uppgift från Lantmäteriet. För- och nackdelar?

Svar:

Det finns två alternativ att välja

1. Att ha det som det är och i föreningen ta de ändringsbeslut av andelstal som behövs och hålla en aktuell medlemsförteckning med andelstal.
Fördelen är kostnadsbesparingen och enkelheten vid förändringar av andelstal mm.
Nackdelen är att det ibland blir delade meningar om andelstalen. Om medlem inte betalar är det svårt eller omöjligt att driva in belopp som inte betalas.

2. Att söka förrättning
Nackdelen är ju kostnaden och en del administration vid framtida förändringar.
Fördelen är att en opartisk förrättningsman hjälper till med att beräkna andelstalen och det skrivs ett anläggningsbeslut där det framgår hur vägen ska skötas (upprustas?). Ett helt regelsystem finns som hjälp om någon medlem inte betalar. Föreningen blir registrerad i samfällighetsregistret. Föreningen kan låna pengar på ett enkelt sätt i bank. Det blir "ordning och reda".

Om ni väljer att söka förrättning, läs vidare i REV Informationshäfte "Arbetsgång lantmäteriförrättning, sett ur föreningens perspektiv"