Juridik

Fler frågor och svar finner du om du loggar in. Logga in här

 

 

 

Ett träd som står utanför vägområdet har vid storm ramlat över vägen och över granntomt. Vad gäller?

En fastighetsägare/markägare kan bli skadeståndsansvarig för att ett träd fälls/faller från hans fastighet och skadar omgivningen. Med
skada förstås både skadad egendom och kostnader för bortforsling samt återställande i övrigt. Ansvaret är dock beroende av att fastighetsägaren varit vårdslös, antingen i fråga om underlåtenhet att korrekt sköta och ta bort träd som riskerar falla, eller genom att vidta fällningsåtgärder på ett vårdslöst sätt. Om vårdslöshet inte anses föreligga, så finns inget kostnadsansvar för inträffad skada.

 

En väghållare måste se till att hålla vägområdet fritt från inträngande grenar och växtlighet. Om ett träd har fallit över vägområdet, så är det väghållarens skyldighet att ta bort trädet från vägområdet. Om vägföreningen ska kunna ta ut sina kostnader för röjning och bortforsling av trädet krävs att markägaren kan beslås med vårdslöshet i något avseende.

 

En granne vars byggnad blir skadad av ett stormfälle, får ersättning från sin villa-hemförsäkring. Försäkringsbolaget skickar därefter ett regresskrav till markägaren för det fall denne kan beslås med vårdslöshet i något avseende.