Vem har rätt att närvara på stämman?

Inte en helt ovanlig fråga i en förening. Vad är det som gäller? Kan ett ombud, delägare vid samägd fastighet, externa stämmofunktionärer eller jounalister närvara?

 

Vi skrev en artikel om detta i vår senaste REV Bulletin nr 3 - 2017, läs hela artikeln här

 

 


Publicerat: 2017-09-26