Vatten- och avrinningsfrågor

Artikel från senaste REV Bulletinen nr 2 - 2018

 

För att en väg skall ha en bra funktion och bärighet måste vatten hållas ifrån vägområdet. Men, det kan ibland vara både tekniskt och rättsligt svårt för väghållaren att lyckas med en god avrinning. I det följande ges några råd ur rättslig synpunkt vad man som väghållare har att tänka på i olika situationer.

 

Läs hela artikeln här


Publicerat: 2018-06-25