Värva en medlem - Gratis kurs

REV fortsätter att växa ju fler medlemmar desto större möjlighet att påverka politiker och beslutsfattare!

Om du värvar en ny medlem bjuder vi på ett deltagande på någon av våra kurser, se www.revriks.se/kurser för vilka orter vi besöker i höst (eller få 500 kr rabatt på er bokning till förbundsstämman mars 2017).

Vid bokning för denna sorts kursanmälan/förbundsstämmoanmälan mejla till kansliet@revriks.se. Ange gratis kurs i ämnesraden och notera även den nya föreningens namn och kontaktperson. Var med och påverka för bättre villkor för Sveriges väghållare!

 


Publicerat: 2016-08-24