Välkommen Bengt, REVs nya vägingenjör!

Riksförbundets nya vägexpert Bengt Johansson börjar sin anställning efter årsskiftet och har till främsta uppgift att vara förbundets expert och ett kunskapsstöd för REVs medlemsföreningar i vägtekniska frågor. 

 

Bengt Johansson kommer närmast från Trafikverket där han under de senaste åren varit nationell samordnare för enskilda vägar. Bengt är en känd profil bland vägföreningarna på västkusten och har bland annat deltagit på REVs kurser och förbundsstämmor. 

-Jag ser fram mot att börja jobba hos REV, det skall bli spännande och utvecklande att ta sig an enskilda vägar ur ett litet annat perspektiv, säger Bengt. Hoppas att min kunskap om regelverk, bidragsgivning samt drift och underhåll av enskilda vägar kommer till nytta i min nya roll som vägingenjör/rådgivare.


Publicerat: 2020-01-07