Välj CE-märkta skyltar

Tänk på att det säljs billiga vägmärken som kanske inte motsvarar de krav som ställs. Det kan vara fråga om reflekterande förmåga och hållbarhet över tid. Permanenta vägmärken måste vara CE-märkta för att få säljas på den svenska marknaden. Det innebär att de motsvarar den standard som är utarbetad inom EU. Trafiksäkerheten kan försämras avsevärt om skylten reflekterar både för mycket eller för lite.

Vi uppmanar er att köpa CE-märkta vägmärken. Produkternas prestanda finns redovisad i prestandadeklarationen och på CE-märkningen.

 


Publicerat: 2017-01-20