Vägföreningen och Alfrida

Vi har många medlemsföreningar som drabbats av Alfridas framfart, och många kontaktar REV med främst frågor rörande försäkringen. När det gäller försäkringen är det bäst att vägföreningen tittar på vad Länsförsäkringar Stockholm har för information.

Sammanfattningsvis så omfattar försäkringen skador på hus och egendom i hus till följd av storm. Många föreningar har frågar om kostnaden för att ta bort nedfallna träd omfattas av försäkringen, det gör det inte. Inte heller skador på vägar omfattas.

Det är endast aktuellt att göra en skadeanmälan om egendom blivit skadad. I huvudsak ersätter försäkringen endast skador på byggnad/hus men REV rekommenderar att göra en skadeanmälan för samtliga fall då egendom skadats för att pröva om ersättning kan lämnas.

Läs mer om vår medlemsförsäkring.

 

 


Publicerat: 2019-01-07