Utvärdering av sommarens skogsbränder

 

Släckningsarbetet vid sommarens stora skogsbränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland orsakade vägskador för sex miljoner kronor, enligt en utredning från Trafikverket.

 

Det är de tunga räddningsfordon som användes under släckningsarbetet som orsakat skadorna, snarare än själva bränderna. REVs regionansvarig i norr, Mikael Näslund, har besökt drabbade skogsområden och pratat med enskilda väghållare på plats.

 

-    Vi förstod tidigt att det är efterarbetet som mest kommer att påverka de enskilda vägarna, berättar Mikael, när de tunga fordonen ska ut och ta hand om bland annat virket. Överlag har våra medlemsföreningar klarat sig bra.

 

 

REV har under hösten varit delaktig i den utredning som Trafikverket presenterade strax innan årsskiftet. Undersökningen av de drabbade vägarna i brandområdet har utförts av Skogsstyrelsen som kontrollerade upp det aktuella vägområdet med en app på platta med inbyggd gps, där man noterade alla eventuella skador efter de aktuella vägsträckorna Mikael Näslund berättar:

 

-    Uttransporterna av det brandskadade virket som påbörjades i höst har gått relativt bra för de drabbade vägarna i det aktuella brandområdet, främst tack vare att det under december var ett antal dygn som var ordentligt under fryspunkten. Mikael förklarar:

-    Det innebar att vägkropparna hann frysa till innan snön kom, vilket är viktigt för att minimera körskadorna efter de aktuella vägsystemen.

 

I de drabbade länen har REV närmare 2 500 medlemsföreningar. Det mesta av vägarbetet har redan utförts, enligt Trafikverket. Totalt rör det sig om återställning av runt 42 mil, och förstärkning av 20 mil, av det enskilda vägnätet.


Publicerat: 2019-01-09