Träd som faller över vägen

I samband med stormbyar är det inte ovanligt att träd faller över den enskilda vägen. Om inte markägaren själv skyndsamt tar hand om träden måste väghållaren se till att vägen hålls öppen och träd tas bort. I anläggningsbeslutet finns beskrivet vad förening är ålagd sköta. Normalt så är det beskrivet som att föreningen skall sköta drift och under håll av väg. Begreppet drift innebär bland annat att vägen snöröjs, plogas, lagning av beläggning, hyvling av grusväg samt  röjning i höjd och sida, i förekommande fall omhändertagande av stormfälld skog. Tyvärr når man knappast framgång att kräva fastighetsägaren på kostnaden för hanteringen av stormfälld skog


Publicerat: 2015-12-07