Synpunkter om Öppna data

REV fortsätter agera för förenklingar och förbättringar för de enskilda väghållarna. Nu senast genom en skrivelse till Lantmäteriet inför myndighetens slutrapport till regeringen om öppna data i början av juni. REV tar särskilt upp de positiva effekter detta kommer ha för enskild väghållning om det görs på rätt sätt. 

 

Du brevet till Lantmäteriet i sin helhet här.


Publicerat: 2020-05-22