Stöd till enskilda vägar med anledning av bränderna 2018

I dagarna har REV skickat in en skrivelse till regeringen angående vägföreningar som påverkats av sommarens skogsbränder.

 

REV har ännu ingen klar bild över hur många enskilda vägar som är i behov av åtgärder på grund av sommarens skogsbränder och genomfört/pågående släckningsarbete. Så snart uppgifter om detta samlats in ber vi att få återkomma med besked. I mellantiden finns skäl att framhålla det goda exempel från 2014 om hur vägskador som inträffade i samband med branden i Västmanlands län hanterades av staten. I och med införandet av förordningen (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanland tillskapades enligt förbundets förmenande goda möjligheter för drabbade väghållare att få fullgod ersättning i de fall som inte redan räddningstjänsten vid genomförda insatser återställt uppkomna skador.

 

REV anser att regeringen, om så påkallas, skall se till att en förordning med samma sakinnehåll tas fram för de enskilda vägar som drabbats av bränderna 2018.

REV vill att våra medlemsföreningar som på något sätt drabbats av skogsbränder hör av sig till kansliet, gärna genom anders.ostberg@revriks.se så att vi kan få och förmedla vidare en överblick av händelserna.


Publicerat: 2018-08-06