Statlig utredning: Förslag till ändring av föreningars uttaxeringsrätt

Utredningen ”Ett modernare utsökningsförfarande” (SOU 2016:81) presenterade sina förslag den 25 november. Det föreslås bland annat att samfällighetsföreningar inte längre skall kunna få direkt verkställighet av fattade uttaxeringsbeslut. De blir istället hänvisade att först söka ett betalningsföreläggande hos kronofogden eller dom på sin fordran hos domstol innan kronofogdemyndigheten kan biträda med verkställighet mot betalningsovilliga fastighetsägare.

  - Förslaget leder till mer krångel och administration för våra medlemmar och känns inte helt genomtänkt, kommenterar REV:s ordförande Uno Jakobsson

  - Det är en uppenbar risk för att förslaget leder till för höga kostnader inte bara för den enskilda föreningen, som söker tillvarata sin rätt, utan också för samhället, fortsätter han. Utredarna har nog inte reflekterat över att två tredjedelar av Sveriges vägnät blir drabbat av onödigt krångel om de får sin vilja igenom.

 

Läs mer om utredningen och REVs fortsatta arbete här.


Publicerat: 2016-12-07