Specialnummer av REV Bulletinen

Riksförbundet Enskilda Vägar passerade i november 12 000 medlemsföreningar. Vi har en tillväxttakt på nästan en ny medlemsförening per dag. Men förbundet behöver, som landets enda intresseorganisation för vägföreningar, växa ännu mer. Nu gör riksförbundet en stor satsning och ska försöka locka till oss fler vägföreningar genom att skicka ut vår medlemstidning REV Bulletinen till ca 14 000 vägföreningar som inte är medlemmar.

I detta nummer hittar ni bland annat läsning om plogningsproblematiken i Norrland, råd inför fibernedläggning, information om kommande förbundsstämman och mycket annat.

 

Läs den i pdf-format här  eller kontakta kansliet för ett eget exemplar.

 


Publicerat: 2018-12-13