Sommarnummer av Bulletinen

I dagarna landar vår medlemstidning REV Bulletinen ute hos våra medlemmar och andra prenumeranter. Det är ett sommarnummer med en extra bilaga där vi bland annat hälsar på ett par vägföreningar som har lite extra att tänka på under sommaren samt kanske världens första korsord med vägföreningstema!

I tidningen hittar ni reportage om parkslide, detta hot mot vägarna, första delen om vad andelstal är samt en artikel om hur styrelsen kan tänka om er förening drabbas av "besvärliga medlemmar". Den artikeln hittar ni även här.


Publicerat: 2020-06-12