Slut med ägarförteckningar från Lantmäteriet

Lantmäteriet upphör med uppdragsverksamhet som berör samfällighetsföreningar

 

Från och med årsskiftet kan enskilda väghållare inte längre beställa fastighets- och ägarförteckningar hos lantmäteriet. Möjlighet att få rådgivning inför nybildning och omprövning av gemensamhets-anläggningar för väg och annat torde också begränsas.

 

Lantmäteriets medverkan i de kurser som REV håller tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket kommer dock att ske som tidigare.

 

Lantmäteriets beslut om att dra ner på sin uppdragsverksamhet motiveras med att man vill använda de resurser man har på det fastighetsrättsliga området till att handlägga sina lantmäteriförrättningar. Att resurser styrs över till förrättningsverksamheten leder förhoppningsvis till kortare handläggningstider för anläggningsförrättningar som berör REV:s medlemmar och andra blivande samfällighets-föreningar.

 

Detta betyder att samfällighetsföreningarna nu får vända sig till VägNu, Matriset, Metria eller någon av de andra återförsäljarna av information från fastighetsregistret som finns på lantmäteriets hemsida för att få uppdatering av medlemsfastigheter och ägare.

 

Du kan själv läsa lantmäteriets beslut om reducering av uppdragsverksamheten genom att klicka här


Publicerat: 2016-11-11