Skrivelse till Justitiedepartementet från REV och LRF

Fråga om ansvar för omledning av trafik från allmän väg.

Intiativet stöds fullt ut också av Skogsindustrierna.

Läs skrivelsen här

 

 


Publicerat: 2015-06-04