REVs remissvar till Näringsdepartementet

REV har avgivit ett remissvar till Näringsdepartementet där vi bland annat trycker på betydelsen av det enskilda vägnätets betydelse för landets utveckling och ekonomi.
Läs vidare här


Publicerat: 2017-03-31