REVs förslag för enklare omförrättningar

Som de flesta av våra medlemmar redan vet så har REV arbetat fram ett förslag som skulle göra omförrättningar billigare och snabbare, vilket gynnar våra medlemsföreningar.

 

Det finns en rad olika orsaker till att andelstal i en samfällighetsförening behöver ändras. Nya förutsättningar och nya omkostnader. Därför behövs korrekta andelstal, men ofta är det en dyr och långsam process via Lantmäteriet. Därför vill REV göra det enklare för vägsamfälligheter att genomföra omförrättningar.

 

Den 28 februari presenterade REVs ordförande Uno Jakobsson detta förslag i riksdagen för speciellt inbjudna riksdagsmän och representanter från andra berörda organisationer, exempelvis Lantmäteriet.

 

Här hittar du vårt förslag.


Publicerat: 2018-03-02