REV tar strid för uttaxeringsrätten

Förbundet har nu avgett remissvar på den statliga utredningen om ändrade regler i Utsökningsbalken, som bl.a. föreslår att samfällighetsföreningars uttaxeringsrätt och möjlighet att få verkställighet direkt på stämmobeslut skall tas bort. I sitt svar på remissen argumenterar REV kraftfullt emot förslaget och anger goda skäl för att nuvarande ordning skall bestå.

 

Remissvaret finns att läsa här.

 

REV planerar att under våren uppvakta beslutsfattare såväl i regeringskansliet som i riksdagen för att ytterligare klargöra det angelägna i att den statliga utredningens förslag ej leder till lagstiftning.

 

 


Publicerat: 2017-04-24