REV svarar på remiss om ny upphandlingsmall för avfallsthämtning i Sveriges kommuner

Läs remissvar här


Publicerat: 2016-04-25